วัดเขาสามยอด ถ้ำพระอรหันต์


วัดเขาสามยอด ถ้ำพระอรหันต์

          วัดเขาสามยอด เป็นวัดบนภูเขาที่สูงที่สุดในอำเภอภูผาม่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ลักษณะเด่น

          บนเขายอดที่ 3 ภายในจะมีถ้ำพร้อมกับระเบียงไม้บนหน้าผาสูง มองดูคล้ายๆ กับวัดเสวียนคงในประเทศจีน สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 730 เมตร

ประวัติวัดเขาสามยอด ถ้ำพระอรหันต์

          เขาบริเวณภูผาม่านเป็นดินแดนที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติคือเป็นสถานที่ประชุมสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกขึ้นที่ถ้ำสัตตบรรณคูหา ปฐมสังคยนาพระไตรปิฎก โดยพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป มีพระมหากัสสปะเป็นประธานและเป็นผู้ถาม พระอุบาลี เป็นผู้วิสัชนาพระวินัย พระอานนท์ เป็นผู้วิสัชนาพระธรรม โดยพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นศาสนูปถัมภก สิ้นเวลา ๗ เดือน จึงเสร็จสมบูรณ์

ซึ่งเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันปรินิพพานโดยมีพระอานนท์เป็นบุคคลสำคัญในการสังคยนาครั้งนี้
ที่ถ้ำแห่งนี้เรียกว่าสัตตบรรคูหา อยู่ในภูเขาเวภารบรรพต ซึ่งต่อมาก่อนที่ พระมหากัสสปะ จะมรณภาพ (ซึ่งมีอายุ ๑๒๐ ปี)

ได้รวมเขาสามลูกให้เป็นลูกเดียวด้วยอำนาจฤทธิ์ เป็นภูเขาชื่อว่ากุกกุฏสัมปาตบรรพตแปลว่าเขาตีนไก่ และมีถ้ำหนึ่งใช้เปนที่เก็บพระสรีระสังขารของพระมหาเถระกัสสปะด้วย เพื่อรอพระศรีอารยะเมตไตยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาเผาศพของท่านตามบุพกรรมที่มีต่อกันมา ดังนั้น ศพของพระมหาเถระนี้จะไม่เน่าเปื่อย ถ้ำจะมีกลิ่นหอม และมีแสงสว่างตลอดกาล กลิ่นหอมเหมือนมีการจุดธูปหอมที่ถ้ำแห่งนี้จะเห็นและสัมผัสได้ชัดในช่วงตอนบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็น เนื่องจากความร้อนทำให้ไอระเหยของดินส่งกลิ่นหอมได้ดี หน้าหนาวกลิ่นหอมจะน้อยลง แต่ตอนบ่ายแก่ๆ ก็ยังพอได้กลิ่น ต้องรอตอนบ่ายๆ เย็นๆ ส่วนถ้ำสัตตบรรคูหา ซึ่งเป็นสถานที่ปฐมสังคยานา สันนิษฐานว่าปัจจุบันคือ ถ้ำพระ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขาตีนไก่ ตามตำรากล่าวไว้ว่าถ้ำสัตตบรรณคูหาอยู่ที่ภูเขาเวภารบรรพต ณ ที่นี้ พระพุทธเจ้าเคยทรงทำนิมิตต์โอภาสแก่พระอานนท์ และถ้ำสัตตบรรณคูหา อยู่เหนือถ้ำปิปผลิคูหาที่พักอาศัยของพระมหากัสสปะขึ้นไป ๑๒๐ เมตร

ข้อมูล. http://motogp.thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/item/วัดเขาสามยอด.html